Uppstallning på Frösunda Gård. 

 

Rutiner samt regler

 

Ridbana: När det är lektion gäller i princip ingen ridning. Hör med ridläraren om det går bra att vara på banan bredvid. Då gäller lugn ridning, ej galopp eller longering/hoppning eller dyl. Alla som vill använda banorna mockar efter sig direkt efter sitt pass. När volterna sladdas och när man rider kryper en del sand ut i hörnen och gummifliset, som är lättflyktigt, sprätter iväg utanför banan särskilt vid galopp. Om alla som vill använda sig av ridbanorna har som rutin att kratta en gång per vecka så blir ridbanan bättre för samtliga ridande. Släck belysningen efter dig om du är sist här, eller om du misstänker att du är sist. Om hinder står framme så används dessa för lektioner, hoppar du så bär undan hinder och lägg dessa på "vagnen". När det har snöat -tag reda på vilken bana som är lämplig att rida på innan du rider. Det är svårt att ploga där någon har trampat. Dessutom blir det isspår när det töar och sen fryser. När du rider har du hjälm.

Ridslingan: Här rider vi inte när det är blött i marken.  Då har vi nämligen förstört för oss när det så småningom fryser. Ryttare anpassar sin ridning efter hur hästarna i närliggande hagar reagerar. Fungerar inte detta kommer slingan att stängas.

Vattenrum: Här sopar vi golvet efter oss (även runt och bakom tunnorna), torkar av bänkarna, rensar slasken och tömmer hinken. Avloppet är begränsat, använd hink och töm utanför. Havre och betfor skall ej hamna i slasken/hinken då blir det stopp.

Spånhantering: 4 balar per månad och häst. Spånbalarna öppnas snyggt och i helt skick (skär eller klipp) och samlas därefter i separat säck för återanvändning. Vill du riva upp din säck så får du gärna det, men tag då med dig säcken hem och släng den i din soptunna.

Sadelkammare: Här sopar vi efter oss. Obs detta är inte ett torkrum för dyblöta täcken! Det finns inte plats för alla årstiders täcken här inne. Förvara en del hemma, eller hör med Pigge om alternativ plats. Varje häst har 2 hyllor till sitt förfogande.

Fikaboden: Höst - vår skall dörren hållas stängd, elementet är då på!  Sopa torka efter dig. Dammsugare finnes. Vi har ej skor på oss härinne. Fikat kostar enligt lista. Hästägare har egen kopp.

Stallplan: Kratta utanför ditt stall ( som att sopa stallgången ungefär ). Om hästen gödslar på stallplan eller vägen till och från så mockar du undan detta. Biltrafik upp till stallplanen endast i yttersta nödfall.

 

Paddockar/hagar: Tänk på att vissa paddockar (småhagarna vid stallplanen) har två grindar. Stäng alltid grinden efter dig. Vi mockar hagarna regelbundet.

Dagtid går era hästar i en av mig anvisad hage. Behöver ni av någon anledning släppa ut er häst vid annan tidpunkt kan ni endast använda er av ”sjukhagarna”. Är dessa upptagna får ni vänta på er tur. Tänk på  att dessa hagar skall mockas direkt efter användning.  Lämna ingen häst som inte trivs med att vara där. Dvs. som gräver upp, springer runt eller på annat sätt

förstör hagen. Hästarna går i flock i lagom antal. Det finns ej möjlighet till enskild hage. 

 

Sjukhagarna ( 2st ): Mockas direkt efter användning.

Hagar: Lämna ingen häst ensam kvar. Stäng grindarna så att elen till övriga hagar fungerar och så att ingen häst blir livrädd för den tickande grinden när man ska släppa ut på morgonen. Under installnings perioden har hästarna alltid grimman på sig i hagen.

Boxen: Håll rent runt krubba. Om din häst är gnagare så får du omgående vidta åtgärder för detta. Tex Antibit, lekboll, gnagstubbe, halm eller vad vet jag. Förstör din häst utöver normalt slitage får du ersätta detta.

Medryttare: Ni som har medryttare, tänk på att informera dessa om våra regler. 

Hovslageri: När du haft din hovslagare här städar du undan efteråt. Använda skor tar du med dig och slänger hemma.

Spolning av häst: Sker sommartid vid containrarna. Sätt tillbaka slangen.

Allemansrätten: Tänk på att du som ryttare inte får rida varsomhelst. "Inte störa, inte förstöra". Var noga med att sitta av och sparka undan ev. högar som hästen gör samt visa hänsyn genom att sakta av till skritt vid möte med tex. fotgängare. Ridning på cykelväg är faktiskt inte tillåten i Bålsta! Du får heller inte rida på stubbåker, vall, äng, enskild väg el. liknande utan att ha frågat markägaren. På grusvägar gäller ridning på mitten för att inte orsaka hovspår som blir till gropar. Se vidare allemansrätten

 

 

Varje häst har ca 1,5 helger per månad. Ev någon vardagmorgon istället för helg. 

Alla inackorderingsgäster fyller sina egna foderpåsar och foderhinkar. Tag hela tiden även av det lösa höet på skullen eller ensilage. Kratta, sopa och tag upp efter er.

Vatten fylls av er. Två hinkar kommer att finnas i boxen , dessa skall fyllas så att de räcker till nästa dag. Fyll även i hagarna åt era hästar.

 

 

Rutiner för morgonpasset: Ca.06-08.00. Alla hästar utfodras med hö/hösilage. Ev fylls vatten. Därefter ges kraftfoder. Det är viktigt att en häst först får tugga grovfoder en stund innan kraftfoder ges. Mina ponnysar får endast hö på morgonen och brukar äta klart först så då kan dessa ledas ut i hage.Tänk på att det sista hästen brukar göra är att dricka så ha inte för bråttom, bättre att gå upp en kvart tidigare än att hästarna står törstiga en hel dag.. Detaljerat schema på hagar kommer. Obs! Tänk på att hagsammansättningar kan ändras! Kolla alltid anslagstavlan beträffande ändringar. I erat stall får man tänka på att låta alla äta upp, för börjar man leda ut så vill inte den siste äta upp sin mat, utan det lockar mer att följa flocken ut i hagen. Alla hästar skall ledas med grimskaft eller i träns om så behövs.

Med reservation för ändringar.

 

Tack!  Pigge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under uppdatering

Uppstallning på Frösunda Gård.

 

Rutiner samt regler

 

Ridbana: När det är lektion gäller i princip ingen ridning. Hör med ridläraren om det går bra att vara på banan bredvid. Då gäller lugn ridning, ej galopp eller longering/hoppning eller dyl. Alla som rider mockar efter sig direkt efter sitt pass. När volterna sladdas kryper en del sand ut i hörnerna och gummifliset, som är lättflyktigt, sprätter iväg utanför banan särskilt vid galopp. Om alla har som rutin att kratta en gång per vecka så blir ridbanan bättre för samtliga ridande. Släck belysningen efter dig om du är sist här, eller om du misstänker att du är sist. Om hinder står framme så används dessa för lektioner, hoppar du så bär undan hinder och lägg dessa på "vagnen". När det har snöat -tag reda på vilken bana som är lämplig att rida på innan du rider. Det är svårt att ploga där någon har trampat. Dessutom blir det isspår när det töar och sen fryser. När du rider har du hjälm.

Vattenrum: Här sopar vi golvet efter oss (även runt och bakom tunnorna), torkar av bänkarna, rensar slasken och tömmer hinken. Avloppet är begränsat, använd hink och töm utanför. Havre och betfor skall ej hamna i slasken/hinken då blir det stopp.

Spånhantering: Spånbalarna öppnas snyggt och i helt skick (skär eller klipp) och samlas därefter i separat säck för återanvändning. Vill du riva upp din säck så får du gärna det, men tag då med dig säcken hem och släng den i din soptunna.

Sadelkammare: Här sopar vi efter oss. Obs detta är inte ett torkrum för dyblöta täcken! Det finns inte plats för alla årstiders täcken här inne. Förvara en del hemma , eller hör med Pigge om alternativ plats.

Fikaboden: Höst - vår skall dörren hållas stängd, elementet är då på!  Sopa torka efter dig. Dammsugare finnes. Vi har ej skor på oss härinne. Fikat kostar enligt lista. Hästägare har egen kopp.

Stallplan: Kratta utanför ditt stall ( som att sopa stallgången ungefär ). Om hästen gödslar på stallplan eller vägen till och från så mockar du undan detta.

Paddockar: Tänk på att vissa paddockar (småhagarna vid stallplanen) har två grindar. Stäng alltid grinden efter dig. Vi mockar paddockarna regelbundet.

Sjukhagarna ( 2st ): Mockas direkt efter användning.

Hagar: Lämna ingen häst ensam kvar. Stäng grindarna så att elen till övriga hagar fungerar. Under installnings perioden har hästarna alltid grimman på sig i hagen.

Boxen: Håll rent runt krubba. Om din häst är gnagare så får du omgående vidta åtgärder för detta. Tex Antibit, tjära, lekboll, gnagstubbe, halm eller vad vet jag.

Medryttare: Ni som har medryttare, tänk på att informera dessa om våra regler. 

Hovslageri: När du haft din hovslagare här städar du undan efteråt. Använda skor tar du med dig och slänger hemma.

Allemansrätten: Tänk på att du som ryttare inte får rida varsomhelst. "Inte störa, inte förstöra". Var noga med att sitta av och sparka undan ev. högar som hästen gör samt visa hänsyn genom att sakta av till skritt vid möte med tex. fotgängare. Ridning på cykelväg är faktiskt inte tillåten i Bålsta! Du får heller inte rida på stubbåker, vall, äng, enskild väg el. liknande utan att ha frågat markägaren. På grusvägar gäller ridning på mitten för att inte orsaka hovspår som blir till gropar. Se vidare allemansrätten

 

 

Varje häst har ett morgonpass ( i första hand söndagar därefter lördagar.) per månad då samtliga hästar på gården utfodras och släpps ut.

Lunchfodring lördag och söndag.

Alla inackorderingsgäster fyller sina egna foderpåsar.

Vatten fylls av er. Två hinkar kommer att finnas i boxen , dessa skall fyllas så att de räcker till nästa dag.

 

 

Rutiner för morgonpasset: Ca.07-08.00. Alla hästar utfodras med hö/hösilage. Ev fylls vatten. Därefter ges kraftfoder. Det är viktigt att en häst först får tugga grovfoder en stund innan kraftfoder ges. Mina ponnysar får endast hö på morgonen och brukar äta klart först så då kan dessa ledas ut i hage.Tänk på att det sista hästen brukar göra är att dricka så ha inte för bråttom, bättre att gå upp en kvart tidigare än att hästarna står törstiga en hel dag.. Detaljerat schema på hagar kommer. Obs! Tänk på att hagsammansättningar kan ändras! Kolla alltid anslagstavlan beträffande ändringar. I erat stall får man tänka på att låta alla äta upp, för börjar man leda ut så vill inte den siste äta upp sin mat, utan det lockar mer att följa flocken ut i hagen.