4/2 uppdaterad bet. datum, nu korrekt!

Frösunda Gård - Ridskolan

Betalningsrutiner samt gällande priser fr.o.m vårterminen 2013

 

 

Terminen sträcker sig från den 7/2 - 5/6

 

Alt. 1: Terminsbetalning 16 ggr  = 2000 kr. Uppsägningstid 8 ggr. Vi gör uppehåll för PÅSKLOV.

 

 

Alt. 2:    (Månadsbetalning) 4ggr betalning =  540 kr. Uppsägningstid  4  ggr.                                              

 

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott.

 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet.

 

 OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.

 

 

 

 Hemsida

 

All information anslås via hemsidan.

 

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

 

 

 Betalning

 

All betalning sker i förskott (moms ingår) Sista betalningsdag 14/2-13

 

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.

 

Du betalar för alla  16 ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

 

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

 

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

 

 

Frånvaro mm

 

 

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars   förfaller  ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en   annan  grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så snart som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen.   – Vill du  rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

 

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

 

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 el. 0171/51710. 

 

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

 

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal.

 

Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare. 

 

 

 

 

Hoppas att du kommer att trivas!  // Ulrika (Pigge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Betalningsrutiner samt gällande priser fr.o.m höstterminen 2012 .

 

Terminen sträcker sig från den 20/8 - 20/12.

 

Alt. 1: Terminsbetalning 18 ggr  =  2250 kr. Uppsägningstid 8 ggr.

 

Alt. 2:    (Månadsbetalning) 4ggr betalning =  540 kr. Uppsägningstid  4  ggr. (Obs! sista perioden 6 ggr.)                                             

 

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott.

 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet.

 

OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.

 

 

 

Hemsida

 

All information anslås via hemsidan.

 

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

 

 

Betalning

 

All betalning sker i förskott ( moms ingår ) Sista betalningsdag 3/9 -2012

 

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.

 

 

 

Du betalar för alla  18 ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

 

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

 

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

 

 

Frånvaro mm

 

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars   förfaller  ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en   annan  grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så   snart  som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen.   – Vill du  rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

 

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

 

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 el. 0171/51710 ( ev. telsvar )

 

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

 

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal.

 

 

 

Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare. 

 

                       Hoppas att du kommer att trivas !  // Ulrika ( Pigge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frösunda Gård - Ridskolan

 

  

 

Betalningsrutiner samt gällande priser fr.o.m vårterminen 2012 .

 

Terminen sträcker sig från den 4/2 - 16/6.

 

Alt. 1: Terminsbetalning 18 ggr  =  2250 kr. Vi gör uppehåll för påsk- och sportlov. Uppsägningstid 8 ggr.

 

Alt. 2:    (Månadsbetalning) 4ggr betalning =  540 kr. Uppsägningstid  4  ggr. (Obs! sista perioden 6 ggr.)                                             

 

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott.

 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet.

 

OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.

 

 

 

Hemsida

 

All information anslås via hemsidan.

 

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

 

 

Betalning

 

All betalning sker i förskott ( moms ingår ) Sista betalningsdag 20/2 -2012

 

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.

 

 

 

Du betalar för alla  18 ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

 

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

 

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

 

 

Frånvaro mm

 

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars   förfaller  ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en   annan  grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så   snart  som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen.   – Vill du  rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

 

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

 

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 el. 0171/51710 ( ev. telsvar )

 

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

 

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal.

 

 

 

Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare. 

 

                       Hoppas att du kommer att trivas !  // Ulrika ( Pigge)

 

 

 

 

 

 

Frösunda Gård - Ridskolan

  

Betalningsrutiner samt gällande priser fr.o.m höstterminen 2011. 

Terminen sträcker sig från den 15/8 18/12.

Alt. 1: Terminsbetalning 17 ggr  =  2125 kr. Vi gör uppehåll för novemberlov. Uppsägningstid 8 ggr.

Alt. 2: (Månadsbetalning) 4ggr betalning =  540 kr. Uppsägningstid 4 ggr. (Obs! sista perioden blir 5 ggr = 675 kr.)                                               

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott. 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet. 

OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.


Hemsida  

All information anslås via hemsidan.

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

 Betalning 

All betalning sker i förskott ( moms ingår ) Sista betalningsdag 20/8 -2011

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.


Du betalar för alla  17 ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

Frånvaro mm

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars förfaller ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en annan grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så snart som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen. – Vill du rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 el.   0171/51710  ( ev. telsvar )

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal. 


Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare.  

                       Hoppas att du kommer att trivas !  // Ulrika ( Pigge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frösunda Gård - Ridskolan  

 

Betalningsrutiner mm vårterminen 2011. 

Terminen sträcker sig från den 17/1- 11 /6.

Alt. 1: Terminsbetalning 19 ggr  = 2185  kr ( 115kr/g. ) Vi gör uppehåll för sport och påsklov. Uppsägningstid  8  ggr.

Alt. 2: (Månadsbetalning) 4ggr betalning = 500 kr ( 125 kr/g. ) Uppsägningstid 4 ggr. (Obs! sista perioden blir 7 ggr = 875 kr.)                                               

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott. 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet. 

OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.


Hemsida  

All information anslås via hemsidan.

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

 Betalning 

All betalning sker i förskott ( moms ingår ) Sista betalningsdag 12/1-2011

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.


Du betalar för alla  19  ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

Frånvaro mm

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars förfaller ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en annan grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så snart som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen. – Vill du rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 el.   0171/51710  ( ev. telsvar )

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal. 


Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare.  

                       Hoppas att du kommer att trivas !  // Ulrika ( Pigge)

 

 

 

 

 


 

Frösunda Gård - Ridskolan  

 

Betalningsrutiner mm höstterminen 2010. 

Terminen sträcker sig från den 18/8-21/12.

Alt. 1: Terminsbetalning 18 ggr  = 2070  kr ( 115kr/g. ) Uppsägningstid  8  ggr.

Alt. 2: (Månadsbetalning) 4ggr betalning = 500 kr ( 125 kr/g. ) Uppsägningstid 4 ggr. (Obs! sista perioden blir 6 ggr = 750 kr.)                                               

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott. 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet. 

OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.


Hemsida  

All information anslås via hemsidan.

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

 Betalning 

All betalning sker i förskott ( moms ingår ) Sista betalningsdag 25/8-10

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.


Du betalar för alla  18  ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

Frånvaro mm

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars förfaller ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en annan grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så snart som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen. – Vill du rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 el.   0171/51710  ( ev. telsvar )

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal. 


Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare.  

                       Hoppas att du kommer att trivas !  // Ulrika ( Pigge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Hej och tack för året som gått!    (Scrolla nedåt för bet.info/frånvarorutiner mm. vt 2010.)

 

Nu ska vi ha jullov från den 20/12- 18/1. Hästarna får lite vila och jag kan planera inför nästa termin.

Det blir dock inte bara vila utan det kommer att finnas lite ridaktiviteter efter juldagarna, bla. Dressyr/hoppkurs. Håll utkik på hemsidan! 

För dig med mkt god ridvana finns även möjlighet att hyra häst under lovet (begränsat antal, prata med Pigge)

Vårterminen börjar v.3, den 18/ 1 -10. Veckan efter dvs.v 4 har vi teori / praktikvecka. Du kan då välja mellan olika moment olika dagar, det kommer att finnas mycket att välja på! Schema på detta kommer upp i stallet v 3.

Så här går det till att anmäla sig till vårterminen:

Om du har något önskemål om ändring av din ridtid så måste DU meddela mig detta innan den 22/12.

Om jag inte hör ifrån dig innan den 22/12 så är du automatiskt anmäld till vårterminen.

- Hör du inget ifrån mig innan start så är du välkommen din ”vanliga” ridtid i v. 3

- Inget mer meddelande skickas då ut.

Vi rider 19 ggr på vt.

Terminskostnaden är oförändrad 2185 kr. ( Månads betalning 500 kr) Pg nr. 4428101-2 Frösunda Gård

Tel nr till mig 0171-51710 eller 073-7513004

God Jul önskar Ulrika & Pållarna

 

 

OBS! All info anslås via hemsidan. 

Frösunda Gård - Ridskolan  

 

Betalningsrutiner mm vårterminen 2010

Terminen sträcker sig från den 18/1-12/6. Vi gör uppehåll för sport och påsklov.

Alt. 1: Terminsbetalning 19 ggr  = 2185  kr ( 115kr/g. ) Uppsägningstid  8  ggr.

Alt. 2: (Månadsbetalning) 4ggr betalning = 500 kr ( 125 kr/g. ) Uppsägningstid 4 ggr. (Obs! sista perioden blir 7 ggr = 875 kr.)                                               

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott. 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet. 

OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.


Hemsida  

All information anslås via hemsidan.

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

 Betalning 

All betalning sker i förskott ( moms ingår ) Sista betalningsdag 25/1-10

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.


Du betalar för alla  19  ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

Frånvaro mm

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars förfaller ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en annan grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så snart som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen. – Vill du rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 eller 0171/51710 ( ev. telsvar )

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal. 


Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare.  

                       Hoppas att du kommer att trivas !  // Ulrika ( Pigge)

 

 


 

 

OBS! All info anslås via hemsidan. 

Frösunda Gård - Ridskolan  

 

 

Betalningsrutiner mm höstterminen 2009 

Terminen sträcker sig från den 17/8-20/12.

Alt. 1: Terminsbetalning 18 ggr  = 2070  kr ( 115kr/g. ) Uppsägningstid  8  ggr.

 

 

 Alt. 2: (Månadsbetalning) 4ggr betalning = 500 kr ( 125 kr/g. ) Uppsägningstid 4 ggr. (Obs! sista perioden blir 6 ggr = 750 kr.)                                               

 

Alt 1 & 2 går ej att blanda under terminen utan terminsbetalningen är rabatterad pga. att hela summan erläggs i förskott. 

 

Din anmälan är gällande via telefon, skriftligen eller på plats i stallet. 

OBS! Du måste säga upp din plats inför terminsskifte, annars räknas du som anmäld till kommande termin.

 

Hemsida  

All information anslås via hemsidan.

1-2 ggr per termin har vi teori.

 

Betalning 

All betalning sker i förskott ( moms ingår ) Sista betalningsdag 31/8-09 

Betalning sker via pg. 4428101-2  Frösunda Gård, eller på plats i stallet.

 

Du betalar för alla  18  ggr oavsett vilket betalningssätt du väljer.

Du kan däremot rida igen dina missade ggr i en annan grupp om du vill.

 

Vid sen betalning tillkommer ränta samt påminnelseavg 100 kr.

 

Frånvaro mm

Frånvaro måste meddelas senast 2 timmar i förväg för att du skall få rida igen din tid. Annars förfaller ditt ridtillfälle. Detta gäller även när du rider igen i en annan grupp. Du har terminen på dig att rida igen, men gör det helst så snart som möjligt, för det kan bli fullt mot slutet av terminen. – Vill du rida igen din tid så är det du som bokar ny tid!

Meddela gärna frånvaro i god tid om du tex. ska resa bort, då kan du tom. rida igen innan.

Frånvaro meddelas till tel: 073/7513004 eller 0171/51710 ( ev. telsvar )

 

Vid oväder/sjukdom kan grupper komma att ställas in. I första hand ges ett nytt tillfälle att rida igen.

Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till grupp på motsvarande nivå vid för lågt/högt deltagarantal. 

 

Du som rider är olycksfallsförsäkrad genom Länsförsäkringar. Det gäller även våra ledare.  

                       Hoppas att du kommer att trivas !  // Ulrika ( Pigge)